Филми

Константин Философ

След връщането си в столицата, Константин проверява верността на своите славянски преводи в присъствието на българската пленница. Научава за смъртта на хан Пресиян и за възкачването на Борис. Византия иска да преговаря с новия владетел. За да наложи религиозното си влияние и е нужен славянски превод на църковните книги. Константин става важен за теоктист. Философът измолва милост за приятеля си Ангеларий. Води ожесточен спор сас Захариус, който е срещу създаване на славянска писменост. В това време Ангеларий се самоубива. Българската пленница е върната в родината си. В Константинопол е извършен дворцов преврат. Убит е Теоктист. Предупреден от патриция Георгий, Константин бяга към родния си град. По пътя е ограбен. В Солун Философът открива стария си приятел Халил, който му дава подслон.

Няма намерени епизоди