Документални

Дивата Арктика

Арктическата тундра се простира близо до Северния полюс. Пустата й шир е дом на изумителни животни, приспособени по уникален начин към условията на средата.

60:00 23.06.2021 / 13:40 Исландия. Земя на огън и лед. Открийте красотата на Исландия и удивителния? животински свят - от полярната лисица до атлантическия пуфин. 50:00 14.06.2021 / 14:15 Тундрата. Пустиня от лед. Покриваща близо 1 5 от земната повърхност, арктическата тундра е едно от най-студените и сухи места на планетата. Крехкият баланс между сезоните е единствената причина тук да има живот. 60:00 13.06.2021 / 10:30 Тундрата. Пустиня от лед. Покриваща близо 1 5 от земната повърхност, арктическата тундра е едно от най-студените и сухи места на планетата. Крехкият баланс между сезоните е единствената причина тук да има живот. 60:00 08.06.2021 / 14:00 Тайгата. Ледените гори. Проследете как преминава една година в живота на създанията, живеещи в ледените гори на тайгата, сред които кафявата мечка. 55:00 05.06.2021 / 14:15 Тайгата. Ледените гори. Проследете как преминава една година в живота на създанията, живеещи в ледените гори на тайгата, сред които кафявата мечка. 50:00 04.06.2021 / 14:10 Филм. Арктическият океан. Замръзналото море. Северният полярен кръг е едно от последните девствени кътчета на Земята. Филмът ни показва как преминава една година в най-северните части на Арктика, където животът е неизменно свързан със сезоните. 60:00 01.06.2021 / 17:00 Филм. Арктическият океан. Замръзналото море. Северният полярен кръг е едно от последните девствени кътчета на Земята. Филмът ни показва как преминава една година в най-северните части на Арктика, където животът е неизменно свързан със сезоните.