Предавания

Линия Култ

ура информационно предаване за култура БНТ 2 Благоевград

предстои 30:00 30.09.2020 / 14:35 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Русе предстои 30:00 29.09.2020 / 14:30 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Благоевград 30:00 25.09.2020 / 14:30 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Пловдив 30:00 24.09.2020 / 14:30 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Варна 30:00 23.09.2020 / 14:35 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Русе 30:00 18.09.2020 / 14:30 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Пловдив 30:00 17.09.2020 / 14:30 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Варна 30:00 16.09.2020 / 14:35 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Русе 30:00 15.09.2020 / 14:30 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Благоевград 45:00 05.09.2020 / 01:30 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Пловдив избрано п 50:00 04.09.2020 / 09:00 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Пловдив избрано 45:00 04.09.2020 / 01:00 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Варна избрано п 40:00 03.09.2020 / 09:00 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Варна избрано 45:00 03.09.2020 / 00:30 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Русе избрано п 40:00 02.09.2020 / 09:00 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Русе избрано 45:00 02.09.2020 / 00:30 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Благоевград избрано п 35:00 01.09.2020 / 09:00 ура информационно предаване за култура БНТ 2 Благоевград избрано