Предавания

Линия Култура

Предаването запознава зрителите с предстоящите премиери, разказва за постиженията на творци, дискутира процесите в културната сфера. Културният блок се реализира от регионалните телевизионни центрове на БНТ във Варна, Пловдив, Русе и Благоевград.

предстои 30:00 09.02.2023 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Варна предстои 30:00 08.02.2023 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Русе 30:00 07.02.2023 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Благоевград 30:00 06.02.2023 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Варна 30:00 03.02.2023 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Пловдив 30:00 02.02.2023 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Варна 30:00 01.02.2023 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Русе 30:00 31.01.2023 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Благоевград 30:00 30.01.2023 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Благоевград 30:00 27.01.2023 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Пловдив 30:00 26.01.2023 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Варна 30:00 25.01.2023 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Русе 30:00 24.01.2023 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Благоевград 30:00 23.01.2023 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Русе 30:00 20.01.2023 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Пловдив 30:00 19.01.2023 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Варна 30:00 18.01.2023 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Русе 30:00 17.01.2023 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Благоевград 30:00 16.01.2023 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Пловдив 30:00 13.01.2023 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Пловдив 30:00 12.01.2023 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Варна 30:00 11.01.2023 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Русе 30:00 10.01.2023 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Благоевград 30:00 09.01.2023 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Варна