Предавания

Линия Култура

Предаването запознава зрителите с предстоящите премиери, разказва за постиженията на творци, дискутира процесите в културната сфера. Културният блок се реализира от регионалните телевизионни центрове на БНТ във Варна, Пловдив, Русе и Благоевград.

предстои 30:00

18.06.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Благоевград

предстои 30:00

17.06.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Пловдив

30:00

14.06.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Пловдив

30:00

13.06.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Варна

30:00

12.06.2024 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Русе

30:00

11.06.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Благоевград

30:00

10.06.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Варна

30:00

07.06.2024 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Пловдив

30:00

06.06.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Варна

30:00

05.06.2024 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Русе

30:00

04.06.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Благоевград

30:00

03.06.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Благоевград

30:00

31.05.2024 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Пловдив

30:00

30.05.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Варна

30:00

29.05.2024 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Русе

30:00

28.05.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Благоевград

30:00

27.05.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Русе

30:00

23.05.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Варна

30:00

22.05.2024 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Русе

30:00

21.05.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Благоевград

30:00

20.05.2024 / 13:30 ура информационно предаване за култура БНТ Пловдив

30:00

17.05.2024 / 13:35 ура информационно предаване за култура БНТ Пловдив