Предавания

Пътувай с БНТ 2

Човекът е човек тогава, когато е на път! "Пътувай с БНТ 2" е туристическо предаване. Автори са различни журналисти от четирите регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе."Пътувай с БНТ 2" запознава зрителите с ритуали и рецепти, странни обичаи и празници, позабравени легенди и суеверия, показва популярни за туристите места и по-непознати, но привлекателни кътчета в България. Веднъж месечно предаването е посветено на етническите общности у нас."Пътувай с БНТ 2: Етно" представя специфичния бит, култура и традиции на арменци, гърци, власи, татари, гагузи, каракачани и турци.

предстои 30:00 21.05.2019 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п предстои 30:00 20.05.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 18.05.2019 / 03:45 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 17.05.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 17.05.2019 / 03:40 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 16.05.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 15.05.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 15.05.2019 / 03:45 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 14.05.2019 / 15:30 Етно БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 14.05.2019 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 13.05.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 11.05.2019 / 03:45 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 10.05.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 10.05.2019 / 03:45 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 09.05.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 09.05.2019 / 03:45 ЕТНО БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 08.05.2019 / 15:30 Етно БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 08.05.2019 / 03:45 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 07.05.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 07.05.2019 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 04.05.2019 / 03:45 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 03.05.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 03.05.2019 / 03:15 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 02.05.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 02.05.2019 / 03:50 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 01.05.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 01.05.2019 / 03:50 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 30.04.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 30.04.2019 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 29.04.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 27.04.2019 / 03:45 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 26.04.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 26.04.2019 / 03:45 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 25.04.2019 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 25.04.2019 / 03:45 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 24.04.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 24.04.2019 / 03:45 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 23.04.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 35:00 23.04.2019 / 05:25 ЕТНО БНТ 2 Варна избрано п 30:00 22.04.2019 / 15:30 ЕТНО БНТ 2 Варна избрано 30:00 20.04.2019 / 03:45 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 19.04.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано