Предавания

Пътувай с БНТ 2

Човекът е човек тогава, когато е на път! "Пътувай с БНТ 2" е туристическо предаване. Автори са различни журналисти от четирите регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе."Пътувай с БНТ 2" запознава зрителите с ритуали и рецепти, странни обичаи и празници, позабравени легенди и суеверия, показва популярни за туристите места и по-непознати, но привлекателни кътчета в България. Веднъж месечно предаването е посветено на етническите общности у нас."Пътувай с БНТ 2: Етно" представя специфичния бит, култура и традиции на арменци, гърци, власи, татари, гагузи, каракачани и турци.

предстои 25:00 22.07.2018 / 17:15 Етно БНТ 2 Варна избрано предстои 30:00 22.07.2018 / 00:40 Етно БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 21.07.2018 / 17:15 Етно БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 20.07.2018 / 17:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 19.07.2018 / 17:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 18.07.2018 / 17:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 17.07.2018 / 17:25 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 16.07.2018 / 17:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 16.07.2018 / 01:55 Етно БНТ 2 Варна избрано п 30:00 15.07.2018 / 19:00 Етно БНТ 2 Варна избрано 30:00 15.07.2018 / 00:45 Етно БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 14.07.2018 / 17:20 Етно БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 13.07.2018 / 17:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 12.07.2018 / 17:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 11.07.2018 / 17:50 БНТ 2 Варна избрано 30:00 10.07.2018 / 17:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 09.07.2018 / 17:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 09.07.2018 / 01:20 Етно БНТ 2 Варна избрано п 30:00 08.07.2018 / 16:55 Етно БНТ 2 Русе избрано 30:00 08.07.2018 / 01:00 Етно БНТ 2 Варна п 30:00 07.07.2018 / 17:05 Етно БНТ 2 Варна п 30:00 06.07.2018 / 17:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 05.07.2018 / 17:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 04.07.2018 / 17:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 03.07.2018 / 17:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 02.07.2018 / 17:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 02.07.2018 / 00:25 Етно БНТ 2 Варна п 30:00 01.07.2018 / 17:10 Етно БНТ 2 Варна 30:00 01.07.2018 / 02:00 Етно БНТ 2 Благоевград п 30:00 30.06.2018 / 16:45 Етно БНТ 2 Благоевград п 30:00 25.06.2018 / 20:30 Етно БНТ 2 Благоевград п 30:00 25.06.2018 / 01:20 Етно БНТ 2 Благоевград п 30:00 24.06.2018 / 17:05 Етно БНТ 2 Благоевград 30:00 23.06.2018 / 16:45 Етно БНТ 2 Русе п