Предавания

Пътувай с БНТ 2

Човекът е човек тогава, когато е на път! "Пътувай с БНТ 2" е туристическо предаване. Автори са различни журналисти от четирите регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе."Пътувай с БНТ 2" запознава зрителите с ритуали и рецепти, странни обичаи и празници, позабравени легенди и суеверия, показва популярни за туристите места и по-непознати, но привлекателни кътчета в България. Веднъж месечно предаването е посветено на етническите общности у нас."Пътувай с БНТ 2: Етно" представя специфичния бит, култура и традиции на арменци, гърци, власи, татари, гагузи, каракачани и турци.

предстои 30:00

19.06.2024 / 11:30 БНТ Благоевград избрано п

предстои 30:00

18.06.2024 / 20:00 БНТ Благоевград избрано

30:00

13.06.2024 / 00:25 БНТ Пловдив избрано п

30:00

12.06.2024 / 11:30 БНТ Пловдив избрано п

30:00

11.06.2024 / 20:00 БНТ Пловдив избрано

30:00

06.06.2024 / 00:20 БНТ Русе избрано п

30:00

05.06.2024 / 11:30 БНТ Русе избрано п

30:00

04.06.2024 / 20:00 БНТ Русе избрано

30:00

30.05.2024 / 00:25 БНТ Варна избрано п

30:00

29.05.2024 / 11:30 БНТ Варна избрано п

30:00

28.05.2024 / 20:00 БНТ Варна избрано

30:00

22.05.2024 / 11:30 БНТ Благоевград избрано п

30:00

21.05.2024 / 20:00 БНТ Благоевград избрано