Предавания

Пътувай с БНТ 2

Човекът е човек тогава, когато е на път! "Пътувай с БНТ 2" е туристическо предаване. Автори са различни журналисти от четирите регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе."Пътувай с БНТ 2" запознава зрителите с ритуали и рецепти, странни обичаи и празници, позабравени легенди и суеверия, показва популярни за туристите места и по-непознати, но привлекателни кътчета в България. Веднъж месечно предаването е посветено на етническите общности у нас."Пътувай с БНТ 2: Етно" представя специфичния бит, култура и традиции на арменци, гърци, власи, татари, гагузи, каракачани и турци.

предстои 30:00 22.11.2018 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано предстои 30:00 22.11.2018 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 21.11.2018 / 15:25 БНТ 2 Варна избрано 30:00 21.11.2018 / 05:35 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 20.11.2018 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 20.11.2018 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 19.11.2018 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 17.11.2018 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 16.11.2018 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 16.11.2018 / 05:35 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 15.11.2018 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 15.11.2018 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 14.11.2018 / 15:25 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 14.11.2018 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 13.11.2018 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 13.11.2018 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 12.11.2018 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 10.11.2018 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 09.11.2018 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 09.11.2018 / 05:35 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 08.11.2018 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 08.11.2018 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 07.11.2018 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 07.11.2018 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 06.11.2018 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 06.11.2018 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 05.11.2018 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 03.11.2018 / 05:35 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 02.11.2018 / 15:25 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 02.11.2018 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 01.11.2018 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 01.11.2018 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 31.10.2018 / 15:25 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 31.10.2018 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 30.10.2018 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 30.10.2018 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 29.10.2018 / 15:25 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 27.10.2018 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 26.10.2018 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 26.10.2018 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 25.10.2018 / 15:25 БНТ 2 Русе избрано 30:00 25.10.2018 / 05:30 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 24.10.2018 / 15:25 БНТ 2 Варна избрано 30:00 24.10.2018 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 23.10.2018 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 23.10.2018 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п