Предавания

Пътувай с БНТ 2

Човекът е човек тогава, когато е на път! "Пътувай с БНТ 2" е туристическо предаване. Автори са различни журналисти от четирите регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе."Пътувай с БНТ 2" запознава зрителите с ритуали и рецепти, странни обичаи и празници, позабравени легенди и суеверия, показва популярни за туристите места и по-непознати, но привлекателни кътчета в България. Веднъж месечно предаването е посветено на етническите общности у нас."Пътувай с БНТ 2: Етно" представя специфичния бит, култура и традиции на арменци, гърци, власи, татари, гагузи, каракачани и турци.

предстои 30:00

31.05.2023 / 11:30 /БНТ Пловдив/избрано/п/

предстои 30:00

30.05.2023 / 20:00 /БНТ Пловдив/избрано/

30:00

17.05.2023 / 11:30 БНТ Русе избрано п

30:00

16.05.2023 / 20:00 БНТ Русе избрано

30:00

10.05.2023 / 11:30 БНТ Варна избрано п

30:00

09.05.2023 / 20:00 Избрано

30:00

03.05.2023 / 11:30 БНТ Благоевград избрано п

30:00

02.05.2023 / 20:00 БНТ Благоевград избрано