Предавания

Пътувай с БНТ 2

Човекът е човек тогава, когато е на път! "Пътувай с БНТ 2" е туристическо предаване. Автори са различни журналисти от четирите регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе."Пътувай с БНТ 2" запознава зрителите с ритуали и рецепти, странни обичаи и празници, позабравени легенди и суеверия, показва популярни за туристите места и по-непознати, но привлекателни кътчета в България. Веднъж месечно предаването е посветено на етническите общности у нас."Пътувай с БНТ 2: Етно" представя специфичния бит, култура и традиции на арменци, гърци, власи, татари, гагузи, каракачани и турци.

предстои 25:00 27.03.2019 / 05:35 БНТ 2 Варна избрано п предстои 25:00 26.03.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 26.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 25.03.2019 / 15:25 БНТ 2 Русе избрано 30:00 23.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 22.03.2019 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 22.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 21.03.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 21.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 20.03.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 20.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 19.03.2019 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 19.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 18.03.2019 / 15:25 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 16.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 15.03.2019 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 15.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 14.03.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 14.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 13.03.2019 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 13.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 12.03.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 12.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 11.03.2019 / 15:25 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 09.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 08.03.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 08.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 07.03.2019 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 07.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 06.03.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 06.03.2019 / 05:35 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 05.03.2019 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 02.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 01.03.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 01.03.2019 / 05:30 БНТ 2 Варна избрано п 25:00 28.02.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 28.02.2019 / 05:30 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 27.02.2019 / 15:25 БНТ 2 Варна избрано 30:00 27.02.2019 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 26.02.2019 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 26.02.2019 / 05:30 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 25.02.2019 / 15:25 БНТ 2 Варна избрано