Предавания

Пътувай с БНТ 2

Човекът е човек тогава, когато е на път! "Пътувай с БНТ 2" е туристическо предаване. Автори са различни журналисти от четирите регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе."Пътувай с БНТ 2" запознава зрителите с ритуали и рецепти, странни обичаи и празници, позабравени легенди и суеверия, показва популярни за туристите места и по-непознати, но привлекателни кътчета в България. Веднъж месечно предаването е посветено на етническите общности у нас."Пътувай с БНТ 2: Етно" представя специфичния бит, култура и традиции на арменци, гърци, власи, татари, гагузи, каракачани и турци.

предстои 30:00

27.09.2023 / 11:30 БНТ Варна избрано п

предстои 30:00

26.09.2023 / 20:00 БНТ Варна избрано

30:00

21.09.2023 / 00:50 БНТ Пловдив избрано п

30:00

20.09.2023 / 11:30 БНТ Пловдив избрано п

30:00

19.09.2023 / 20:00 БНТ Пловдив избрано

30:00

14.09.2023 / 00:55 Избрано

30:00

13.09.2023 / 11:30 БНТ Русе избрано п

30:00

12.09.2023 / 20:00 БНТ Русе избрано

30:00

07.09.2023 / 01:00

30:00

31.08.2023 / 01:00 БНТ Благоевград п

30:00

30.08.2023 / 11:30 БНТ Благоевград п

30:00

29.08.2023 / 20:00 БНТ Благоевград п