Предавания

Пътувай с БНТ 2

Човекът е човек тогава, когато е на път! "Пътувай с БНТ 2" е туристическо предаване. Автори са различни журналисти от четирите регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе."Пътувай с БНТ 2" запознава зрителите с ритуали и рецепти, странни обичаи и празници, позабравени легенди и суеверия, показва популярни за туристите места и по-непознати, но привлекателни кътчета в България. Веднъж месечно предаването е посветено на етническите общности у нас."Пътувай с БНТ 2: Етно" представя специфичния бит, култура и традиции на арменци, гърци, власи, татари, гагузи, каракачани и турци.

предстои 30:00 16.07.2019 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано предстои 30:00 16.07.2019 / 05:30 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 15.07.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 13.07.2019 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 12.07.2019 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 12.07.2019 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 11.07.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 11.07.2019 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 10.07.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 35:00 10.07.2019 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 35:00 09.07.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 09.07.2019 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 08.07.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 06.07.2019 / 05:30 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 05.07.2019 / 15:30 Избрано 30:00 05.07.2019 / 03:40 Избрано 30:00 04.07.2019 / 03:45 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 03.07.2019 / 03:45 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 02.07.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 02.07.2019 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 01.07.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 29.06.2019 / 03:45 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 28.06.2019 / 15:15 БНТ 2 Варна избрано 30:00 28.06.2019 / 03:45 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 27.06.2019 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 27.06.2019 / 03:45 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 26.06.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 26.06.2019 / 03:40 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 25.06.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 25.06.2019 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 24.06.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 22.06.2019 / 03:45 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 21.06.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 21.06.2019 / 03:45 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 20.06.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 20.06.2019 / 03:50 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 19.06.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 19.06.2019 / 03:45 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 18.06.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 18.06.2019 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 17.06.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано