Предавания

Пътувай с БНТ 2

Човекът е човек тогава, когато е на път! "Пътувай с БНТ 2" е туристическо предаване. Автори са различни журналисти от четирите регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе."Пътувай с БНТ 2" запознава зрителите с ритуали и рецепти, странни обичаи и празници, позабравени легенди и суеверия, показва популярни за туристите места и по-непознати, но привлекателни кътчета в България. Веднъж месечно предаването е посветено на етническите общности у нас."Пътувай с БНТ 2: Етно" представя специфичния бит, култура и традиции на арменци, гърци, власи, татари, гагузи, каракачани и турци.

предстои 30:00 22.09.2018 / 16:55 Етно БНТ 2 Пловдив избрано предстои 30:00 21.09.2018 / 17:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 20.09.2018 / 17:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 19.09.2018 / 17:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 18.09.2018 / 17:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 17.09.2018 / 17:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 17.09.2018 / 03:55 Етно БНТ 2 Варна избрано п 30:00 16.09.2018 / 17:35 Етно БНТ 2 Варна избрано 30:00 16.09.2018 / 04:00 Етно БНТ 2 Варна избрано п 30:00 15.09.2018 / 17:25 Етно БНТ 2 Варна избрано 30:00 14.09.2018 / 20:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 12.09.2018 / 17:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 11.09.2018 / 17:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 10.09.2018 / 17:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 10.09.2018 / 00:45 Етно БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 09.09.2018 / 17:15 Етно БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 09.09.2018 / 00:55 Етно БНТ 2 Русе избрано п 30:00 08.09.2018 / 17:30 Етно БНТ 2 Русе избрано 30:00 07.09.2018 / 17:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 06.09.2018 / 17:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 05.09.2018 / 17:20 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 04.09.2018 / 17:25 БНТ 2 Русе избрано 30:00 03.09.2018 / 17:40 БНТ 2 Варна избрано 30:00 03.09.2018 / 01:05 Етно БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 02.09.2018 / 17:15 Етно БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 02.09.2018 / 01:10 Етно БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 01.09.2018 / 17:15 Етно БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 31.08.2018 / 17:25 БНТ 2 Варна избрано 30:00 30.08.2018 / 17:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 29.08.2018 / 17:20 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 28.08.2018 / 17:25 БНТ 2 Русе избрано 30:00 27.08.2018 / 17:40 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 27.08.2018 / 00:25 Етно БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 26.08.2018 / 17:10 Етно БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 26.08.2018 / 01:30 Етно БНТ 2 Варна избрано п 30:00 25.08.2018 / 16:35 Етно БНТ 2 Варна избрано 30:00 24.08.2018 / 17:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 23.08.2018 / 17:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 22.08.2018 / 17:30 БНТ 2 Русе избрано