Предавания

Пътувай с БНТ 2

Човекът е човек тогава, когато е на път! "Пътувай с БНТ 2" е туристическо предаване. Автори са различни журналисти от четирите регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе."Пътувай с БНТ 2" запознава зрителите с ритуали и рецепти, странни обичаи и празници, позабравени легенди и суеверия, показва популярни за туристите места и по-непознати, но привлекателни кътчета в България. Веднъж месечно предаването е посветено на етническите общности у нас."Пътувай с БНТ 2: Етно" представя специфичния бит, култура и традиции на арменци, гърци, власи, татари, гагузи, каракачани и турци.

предстои 30:00 22.01.2019 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п предстои 30:00 21.01.2019 / 15:25 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 19.01.2019 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 35:00 18.01.2019 / 15:25 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 18.01.2019 / 05:35 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 17.01.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 17.01.2019 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 16.01.2019 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 16.01.2019 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 15.01.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 15.01.2019 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 14.01.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 12.01.2019 / 05:30 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 11.01.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 11.01.2019 / 05:35 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 10.01.2019 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 10.01.2019 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 09.01.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 09.01.2019 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 08.01.2019 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 08.01.2019 / 05:35 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 07.01.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 05.01.2019 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 04.01.2019 / 15:25 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 04.01.2019 / 05:35 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 03.01.2019 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 03.01.2019 / 05:40 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 02.01.2019 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 02.01.2019 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 01.01.2019 / 16:00 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 01.01.2019 / 05:40 БНТ 2 Русе избрано 30:00 29.12.2018 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 28.12.2018 / 15:30 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 28.12.2018 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано п 30:00 27.12.2018 / 15:30 БНТ 2 Благоевград избрано 30:00 27.12.2018 / 05:30 БНТ 2 Варна избрано п 30:00 26.12.2018 / 15:30 БНТ 2 Варна избрано 30:00 26.12.2018 / 05:30 БНТ 2 Русе избрано п 30:00 25.12.2018 / 15:30 БНТ 2 Русе избрано 30:00 25.12.2018 / 05:30 БНТ 2 Пловдив избрано п 30:00 24.12.2018 / 15:25 БНТ 2 Пловдив избрано 30:00 22.12.2018 / 05:30 БНТ 2 Благоевград избрано