Предавания

Пътувай с БНТ 2

Човекът е човек тогава, когато е на път! "Пътувай с БНТ 2" е туристическо предаване. Автори са различни журналисти от четирите регионални центрове в Благоевград, Варна, Пловдив и Русе."Пътувай с БНТ 2" запознава зрителите с ритуали и рецепти, странни обичаи и празници, позабравени легенди и суеверия, показва популярни за туристите места и по-непознати, но привлекателни кътчета в България. Веднъж месечно предаването е посветено на етническите общности у нас."Пътувай с БНТ 2: Етно" представя специфичния бит, култура и традиции на арменци, гърци, власи, татари, гагузи, каракачани и турци.

предстои 30:00

27.02.2024 / 20:00 БНТ Варна избрано

предстои 30:00

22.02.2024 / 00:20 БНТ Благоевград избрано п

30:00

21.02.2024 / 11:30 БНТ Благоевград избрано п

30:00

20.02.2024 / 20:00 БНТ Благоевград избрано

30:00

15.02.2024 / 00:20 БНТ Пловдив избрано п

30:00

14.02.2024 / 11:30 БНТ Пловдив избрано п

30:00

13.02.2024 / 20:00 БНТ Пловдив избрано

30:00

08.02.2024 / 00:20 БНТ Русе избрано п

30:00

07.02.2024 / 11:30 БНТ Русе избрано п

35:00

06.02.2024 / 20:00 БНТ Русе избрано

30:00

01.02.2024 / 00:20 БНТ Варна избрано п

30:00

31.01.2024 / 11:30 БНТ Варна избрано п

35:00

30.01.2024 / 20:00 БНТ Варна избрано

30:00

25.01.2024 / 00:20 БНТ Благоевград избрано п

30:00

24.01.2024 / 11:30 БНТ Благоевград избрано п

30:00

23.01.2024 / 20:00 БНТ Благоевград избрано