Филми

Обратно броене

Резюме Репортер се натъква на дневника на убиец пълен с планове за убийството на конкретни хора и започва сам разследване, като открива, че всяка следа води към единадесет годишен сирак, живеещ в домашна среда имащ потенциал за сериен убиец.