Документални

Другият музей

В разказа за този възрожденски град се акцентира върху женските образи. Яркото им присъствие започва от златните съдове, преминава през картините и стените на изписаните къщи и скулптурите на жени. Архитектурата на града носи традициите на старите майстори, интериора е типично възрожденски и отново присъства елегантостта на панагюрката. Трудолюбието й е пословично, както и желанието да се накичи по празници.