Филми

Българското позорище

Просветител, писател и възрожденец, Даскал Добри Войников е истински народен учител и Баща на българския театър, доколкото неговите сатирични пиеси му позволяват да разкрие заблудите и демагогията на властта и сред обществото в опасни времена. Разказът във филма "Българското позорище" ("позорище" е старата дума за театър) свързва откъси от негови произведения с историята на България, изследвайки връзката между миналото и днес.

50:00

13.11.2023 / 08:00 документален филм - п

50:00

11.11.2023 / 18:30 190 г. от рождението на Добри Войников документален филм 2008 г.