Новини

Смяна на часовото време часовникът се мести с 1 час напред

03:00 ч. става 04:00 ч.