Филми

Стъпки в миналото

Филм за проф.д-р Веселин Бешевлиев – световноизвестен езиковед и епиграф. В библиотеката в дома си, сред книги, професор Бешевлие разказва за студентските си години в Германия, за преподавателската дейност по класически езици в Софийския университет, за епиграфската си работата си по разчитане на исторически надписи върху каменни колони от Античността, от Първото българско царство, на Мадарския конник. Професорът размишлява за позицията на учения в живота, за саможертвата в името на науката. Спомня си своите учители и колеги – проф. Милетич, Балабанов, Гаврил Кацаров. За научната и преподавателска дейност на Веселин Бешевлиев говорят съпругата му Софка Бешевлиева, проф. Велизар Велков, проф. Иван Венедиков, проф. Василка Тъпкова. Представени са факсимилета на авторски научни статии и публикации, поздравителни телеграми, фотоси от международни срещи и симпозиуми.

Няма намерени епизоди