Предавания

Питбули и бивши затворници

Спасяването на Тиа Торес

предстои 50:00 23.05.2019 / 07:25 Мисия на милосърдие предстои 47:00 23.05.2019 / 05:49 Нова година във Вилалобос 55:00 22.05.2019 / 22:55 Нова година във Вилалобос 47:00 22.05.2019 / 05:49 От пусто в празно 50:00 22.05.2019 / 03:25 Южняшки кучета в града 55:00 21.05.2019 / 23:50 Южняшки кучета в града 55:00 21.05.2019 / 22:55 От пусто в празно 55:00 21.05.2019 / 19:15 Южняшки кучета в града 55:00 21.05.2019 / 11:55 Пътят на разрушението 55:00 21.05.2019 / 11:00 До краен предел 55:00 21.05.2019 / 10:05 Бягство от затвора 55:00 21.05.2019 / 09:10 Бунтът на Юга 55:00 21.05.2019 / 08:15 Свежа кръв 50:00 21.05.2019 / 07:25 Денят на Страшния съд 47:00 21.05.2019 / 05:49 На произвола на съдбата 55:00 20.05.2019 / 22:55 На произвола на съдбата 55:00 19.05.2019 / 11:55 Епизод 10 55:00 19.05.2019 / 11:00 Ново попълнение 55:00 19.05.2019 / 10:05 Убежище - от бурята 55:00 19.05.2019 / 09:10 Епизод 7 55:00 19.05.2019 / 08:15 Епизод 6 55:00 18.05.2019 / 21:05 Кашон с кученца 50:00 18.05.2019 / 07:25 Моят нещастен живот 47:00 18.05.2019 / 05:49 Епизод 10 55:00 17.05.2019 / 22:55 Епизод 10 47:00 17.05.2019 / 05:49 Ново попълнение 55:00 16.05.2019 / 22:55 Ново попълнение 55:00 16.05.2019 / 11:55 Повратен момент 55:00 16.05.2019 / 11:00 Труден успех 55:00 16.05.2019 / 10:05 Пазете се от кучето 55:00 16.05.2019 / 09:10 Завръщане - в ранчото 55:00 16.05.2019 / 08:15 Окончателна присъда 50:00 16.05.2019 / 07:25 Силата на волята 47:00 16.05.2019 / 05:49 Убежище - от бурята 55:00 15.05.2019 / 22:55 Убежище - от бурята 47:00 15.05.2019 / 05:49 Епизод 7 50:00 15.05.2019 / 03:25 Като шеф 55:00 14.05.2019 / 23:50 Като шеф 55:00 14.05.2019 / 22:55 Епизод 7 55:00 14.05.2019 / 19:15 Като шеф 55:00 14.05.2019 / 11:55 Живот под светлината на прожекторите 55:00 14.05.2019 / 11:00 Следващата глава 55:00 14.05.2019 / 10:05 Изпитание с огън 55:00 14.05.2019 / 09:10 Спасяването на Тиа Торес 55:00 14.05.2019 / 08:15 Силата на волята 50:00 14.05.2019 / 07:25 Мисия на милосърдие 47:00 14.05.2019 / 05:49 Епизод 6 55:00 13.05.2019 / 22:55 Епизод 6 55:00 12.05.2019 / 11:55 Драма с майки 55:00 12.05.2019 / 11:00 Епизод 4 55:00 12.05.2019 / 10:05 Спасение за нашия брат 55:00 12.05.2019 / 09:10 Кучетата, променили живота ни 55:00 12.05.2019 / 08:15 Оцелелият 55:00 11.05.2019 / 21:05 Епизод 5 50:00 11.05.2019 / 07:25 Златното момиче 47:00 11.05.2019 / 05:49 Драма с майки 55:00 10.05.2019 / 22:55 Драма с майки 47:00 10.05.2019 / 05:49 Епизод 4 55:00 09.05.2019 / 22:55 Епизод 4 55:00 09.05.2019 / 11:55 Бунтът на Юга 55:00 09.05.2019 / 11:00 Свежа кръв 55:00 09.05.2019 / 10:05 Денят на Страшния съд 55:00 09.05.2019 / 09:10 На свобода 55:00 09.05.2019 / 08:15 В дълбокото 50:00 09.05.2019 / 07:25 В капан 47:00 09.05.2019 / 05:49 Спасение за нашия брат 55:00 08.05.2019 / 22:55 Спасение за нашия брат 47:00 08.05.2019 / 05:49 Кучетата, променили живота ни 50:00 08.05.2019 / 03:25 Кашон с кученца 55:00 07.05.2019 / 23:50 Кашон с кученца 55:00 07.05.2019 / 22:55 Кучетата, променили живота ни 55:00 07.05.2019 / 19:15 Кашон с кученца 55:00 07.05.2019 / 11:55 Повратен момент 55:00 07.05.2019 / 11:00 Труден успех 55:00 07.05.2019 / 10:05 Пазете се от кучето 55:00 07.05.2019 / 09:10 Завръщане - в ранчото 55:00 07.05.2019 / 08:15 Окончателна присъда 50:00 07.05.2019 / 07:25 Силата на волята 47:00 07.05.2019 / 05:49 Оцелелият 55:00 06.05.2019 / 22:55 Оцелелият 55:00 05.05.2019 / 11:55 На свобода 55:00 05.05.2019 / 11:00 Новото попълнение 55:00 05.05.2019 / 10:05 Приливна вълна 55:00 05.05.2019 / 09:10 Върхът на айсберга 55:00 05.05.2019 / 08:15 Различна мисия 55:00 04.05.2019 / 21:05 Стресова ситуация 50:00 04.05.2019 / 07:25 Кучетата, в които се влюбихме 47:00 04.05.2019 / 05:49 На свобода 55:00 03.05.2019 / 22:55 На свобода 47:00 03.05.2019 / 05:49 Новото попълнение 55:00 02.05.2019 / 22:55 Новото попълнение 55:00 02.05.2019 / 11:55 Пътят на разрушението 55:00 02.05.2019 / 11:00 До краен предел 55:00 02.05.2019 / 10:05 Бягство от затвора 55:00 02.05.2019 / 09:10 Бунтът на Юга 55:00 02.05.2019 / 08:15 Свежа кръв 50:00 02.05.2019 / 07:25 Денят на Страшния съд 47:00 02.05.2019 / 05:49 Приливна вълна 55:00 01.05.2019 / 22:55 Приливна вълна 47:00 01.05.2019 / 05:49 Върхът на айсберга 50:00 01.05.2019 / 03:25 Епизод 5 55:00 30.04.2019 / 23:50 Епизод 5 55:00 30.04.2019 / 22:55 Върхът на айсберга 55:00 30.04.2019 / 19:15 Епизод 5 55:00 30.04.2019 / 11:55 Различна мисия 47:00 30.04.2019 / 05:49 Различна мисия 55:00 29.04.2019 / 22:55 Различна мисия 55:00 29.04.2019 / 11:55 Момичето - пушка 55:00 28.04.2019 / 11:55 Момичето - пушка 55:00 28.04.2019 / 11:00 Млада кръв 55:00 28.04.2019 / 10:05 Най-сетне у дома 55:00 28.04.2019 / 09:10 Градът на вторите шансове 55:00 28.04.2019 / 08:15 На свобода 55:00 27.04.2019 / 21:05 Моят нещастен живот 47:00 27.04.2019 / 05:49 Момичето - пушка 55:00 26.04.2019 / 22:55 Момичето - пушка 55:00 26.04.2019 / 11:55 Млада кръв 47:00 26.04.2019 / 05:49 Млада кръв 55:00 25.04.2019 / 22:55 Млада кръв 55:00 25.04.2019 / 11:55 Най-сетне у дома 47:00 25.04.2019 / 05:49 Най-сетне у дома 55:00 24.04.2019 / 22:55 Най-сетне у дома 55:00 24.04.2019 / 11:55 Градът на вторите шансове 55:00 24.04.2019 / 09:10 Стресова ситуация 47:00 24.04.2019 / 05:49 Градът на вторите шансове 50:00 24.04.2019 / 03:25 Стресова ситуация 55:00 23.04.2019 / 23:50 Стресова ситуация 55:00 23.04.2019 / 22:55 Градът на вторите шансове 55:00 23.04.2019 / 19:15 Стресова ситуация 55:00 23.04.2019 / 11:55 На свобода 47:00 23.04.2019 / 05:49 На свобода