Предавания

Дневен ред

публ. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова п.

1:30:00

19.07.2024 / 10:00 пуб. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова п.

60:00

18.07.2024 / 18:00 публ. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова

60:00

14.07.2024 / 21:00 публ. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова п.

1:30:00

12.07.2024 / 10:00 пуб. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова п.

60:00

11.07.2024 / 18:00 публ. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова

60:00

07.07.2024 / 21:00 публ. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова п.

1:30:00

05.07.2024 / 10:00 пуб. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова п.

60:00

04.07.2024 / 18:00 публ. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова

60:00

30.06.2024 / 21:00 публ. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова п.

1:30:00

28.06.2024 / 10:00 пуб. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова п.

60:00

27.06.2024 / 18:00 публ. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова

60:00

23.06.2024 / 21:00 публ. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова п.

1:30:00

21.06.2024 / 10:00 пуб. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова п.

60:00

20.06.2024 / 18:00 публ. предаване с Г. Шикерова и М. Бенатова