Документални

Чудновата наука

Човечеството лети повече от век. какво ще бъде следващото странно откритие за полет

30:00

18.06.2024 / 10:30 Интернет е изобретен по време на Студената война и стартира през 1969 г. И все пак не е направен за обществеността. Всъщност той е разработен за армията, за да комуникира бързо и тайно, така че никакви шпиони да не могат да го засекат и никакви бомби да не могат да нарушат споделянето на информация

30:00

18.06.2024 / 10:00 Пластмасата стана повсеместна. Впечатляващо, тъй като сме живели без тях от векове

30:00

17.06.2024 / 10:30 Човек със слух за музика, един от първите, които се опитаха да научат глухите как да говорят, смяташе, че може да построи хармоничен телеграф .

30:00

17.06.2024 / 10:00 За разлика от общоприетото схващане, Едисън не е изобретил електрическата крушка. Много хора са допринесли за изобретението.

25:00

17.06.2024 / 01:55 Малко вещества в историята са имали толкова дълбок ефект върху човечеството като барута и все пак откритието му вероятно е случайно! Голям взрив, за една...

30:00

16.06.2024 / 10:30 Охлаждането е повече от лукс. В днешно време това е необходимост.

30:00

16.06.2024 / 10:00 Човечеството лети повече от век. какво ще бъде следващото странно откритие за полет

30:00

12.06.2024 / 10:00 Малко вещества в историята са имали толкова дълбок ефект върху човечеството като барута и все пак откритието му вероятно е случайно! Голям взрив, за една...

25:00

10.06.2024 / 02:00 Изобретяването на хартията изглежда просто. Въпреки че писането съществува от дълго време, хартията не е така.

30:00

06.06.2024 / 14:30 Човек със слух за музика, един от първите, които се опитаха да научат глухите как да говорят, смяташе, че може да построи хармоничен телеграф .

30:00

06.06.2024 / 14:00 За разлика от общоприетото схващане, Едисън не е изобретил електрическата крушка. Много хора са допринесли за изобретението.

30:00

05.06.2024 / 14:30 Охлаждането е повече от лукс. В днешно време това е необходимост.

30:00

05.06.2024 / 14:00 Човечеството лети повече от век. какво ще бъде следващото странно откритие за полет

30:00

05.06.2024 / 10:00 Изобретяването на хартията изглежда просто. Въпреки че писането съществува от дълго време, хартията не е така.

25:00

03.06.2024 / 02:00 Интернет е изобретен по време на Студената война и стартира през 1969 г. И все пак не е направен за обществеността. Всъщност той е разработен за армията, за да комуникира бързо и тайно, така че никакви шпиони да не могат да го засекат и никакви бомби да не могат да нарушат споделянето на информация

25:00

27.05.2024 / 23:35 Интернет е изобретен по време на Студената война и стартира през 1969 г. И все пак не е направен за обществеността. Всъщност той е разработен за армията, за да комуникира бързо и тайно, така че никакви шпиони да не могат да го засекат и никакви бомби да не могат да нарушат споделянето на информация

30:00

27.05.2024 / 23:05 Пластмасата стана повсеместна. Впечатляващо, тъй като сме живели без тях от векове

25:00

26.05.2024 / 23:35 Човек със слух за музика, един от първите, които се опитаха да научат глухите как да говорят, смяташе, че може да построи хармоничен телеграф .

25:00

26.05.2024 / 23:10 За разлика от общоприетото схващане, Едисън не е изобретил електрическата крушка. Много хора са допринесли за изобретението.

30:00

25.05.2024 / 23:30 Охлаждането е повече от лукс. В днешно време това е необходимост.

25:00

25.05.2024 / 23:05 Човечеството лети повече от век. какво ще бъде следващото странно откритие за полет