Филми

Веселите музиканти

Мустакан, магарето, петелът и кучето не могли да стигнат до Бремен за един ден. Вечерта спрели в една гора да пренощуват. Магарето и кучето легнали под едно дърво, а котаракът и петелът се разположили на клоните. Преди да заспи Мустакан забелязал в далечината огънче. Викнал на другарите си и тръгнали към светлината. Спрели пред ярко осветена къща. Магарето видяло пред един от прозорците трапеза с хубаво ядене и пиене, а около него насядали разбойници. Животните се замислили как да ги изгонят. Решили да ги изплашат. Матарето заревало, кучето залаяло, котаракът замяукал и петелът закукуригал. После разбили прозореца и се втурнали в стаята. Разбойниците помислили, че е влетял зъл дух и се разбягали из гората.