Развлекателни

На Самоводската чаршия празнична фолклор

на програма 1989 г., режисьор Ласка Минчева