Сериали

Вина

Филип е обнадежден, на път е да сключи сделка с Борис Харизанов, дори успява да върне Елина в екипа на винарната. Гузен, Андрей Бончев се опитва да оправи отношенията си с Цвета, но Елина разваля всичко и разкрива прелююбодействието му. Подучен от Андрей Бончев, Пламен Харизанов спира сделката за винарната.