Документални

Мистерията на маите

Мистерия. Хилядолетия наред Югоизточно Мексико и Централна Америка са били люлка на цивилизацията на маите, една от най-оригиналните и богати човешки култури.

25:00

08.12.2023 / 23:00

50:00

13.11.2023 / 08:00 История. Хилядолетия наред Югоизточно Мексико и Централна Америка са били люлка на цивилизацията на маите, една от най-оригиналните и богати човешки култури. Без метални сечива и без да познават колелото, маите са построили величествени градове. Много от тези градове са били внезапно изоставени в края на девети и началото на десети век. Оттогава до днешни времена гората е тих пазител на мистерията на маите - мистерия, неразгадана от стотици години