Развлекателни

Кардиограма

проф. Д-р Надка Бояджиева

предстои 60:00 08.08.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева предстои 60:00 07.08.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 05.08.2020 / 10:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 02.08.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 02.08.2020 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 01.08.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 31.07.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 29.07.2020 / 10:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 26.07.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 26.07.2020 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 25.07.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 24.07.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 22.07.2020 / 10:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 19.07.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 19.07.2020 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 18.07.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 17.07.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 15.07.2020 / 10:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 12.07.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 12.07.2020 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 11.07.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 10.07.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 08.07.2020 / 10:30 проф. Д-р Надка Бояджиева