Развлекателни

Кардиограма

проф. Д-р Надка Бояджиева

предстои 60:00 26.01.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева предстои 60:00 26.01.2020 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 25.01.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 24.01.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 22.01.2020 / 11:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 19.01.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 19.01.2020 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 18.01.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 17.01.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 15.01.2020 / 11:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 12.01.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 12.01.2020 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 11.01.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 10.01.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 08.01.2020 / 11:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 05.01.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 05.01.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 04.01.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 03.01.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 01.01.2020 / 11:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 29.12.2019 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 29.12.2019 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 28.12.2019 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 27.12.2019 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева