Развлекателни

Кардиограма

проф. Д-р Надка Бояджиева

предстои 60:00

20.06.2024 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

предстои 60:00

15.06.2024 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

14.06.2024 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

13.06.2024 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

09.06.2024 / 04:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

08.06.2024 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева