Развлекателни

Кардиограма

проф. Д-р Надка Бояджиева

предстои 60:00 21.05.2021 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева предстои 60:00 20.05.2021 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 16.05.2021 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 16.05.2021 / 04:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 15.05.2021 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 14.05.2021 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 13.05.2021 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 09.05.2021 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 09.05.2021 / 04:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 08.05.2021 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 07.05.2021 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 06.05.2021 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 02.05.2021 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 01.05.2021 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 30.04.2021 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 29.04.2021 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 25.04.2021 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 24.04.2021 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 23.04.2021 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 22.04.2021 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 18.04.2021 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева