Развлекателни

Кардиограма

проф. Д-р Надка Бояджиева

предстои 60:00

02.06.2023 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева

предстои 60:00

01.06.2023 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

28.05.2023 / 04:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

27.05.2023 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

26.05.2023 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

25.05.2023 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

21.05.2023 / 04:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

20.05.2023 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

19.05.2023 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

18.05.2023 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

14.05.2023 / 04:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

13.05.2023 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

12.05.2023 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

11.05.2023 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

07.05.2023 / 04:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

06.05.2023 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

05.05.2023 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

04.05.2023 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

30.04.2023 / 04:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

29.04.2023 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева