Развлекателни

Кардиограма

проф. Д-р Надка Бояджиева

предстои 60:00 27.09.2019 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева предстои 60:00 25.09.2019 / 11:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 22.09.2019 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 21.09.2019 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 20.09.2019 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 19.09.2019 / 14:15 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 18.09.2019 / 11:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 15.09.2019 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 14.09.2019 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 13.09.2019 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 12.09.2019 / 14:15 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 11.09.2019 / 11:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 08.09.2019 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 07.09.2019 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 06.09.2019 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 05.09.2019 / 14:15 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 04.09.2019 / 11:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 01.09.2019 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 31.08.2019 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 30.08.2019 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 29.08.2019 / 14:15 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 28.08.2019 / 11:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 25.08.2019 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 24.08.2019 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева