Развлекателни

Кардиограма

проф. Д-р Надка Бояджиева

предстои 60:00 05.04.2020 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева предстои 60:00 04.04.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 03.04.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 01.04.2020 / 10:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 29.03.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 28.03.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 27.03.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 25.03.2020 / 10:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 22.03.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 22.03.2020 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 21.03.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 20.03.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 18.03.2020 / 10:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 15.03.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 15.03.2020 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 14.03.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 13.03.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 11.03.2020 / 11:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 08.03.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 08.03.2020 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 07.03.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 06.03.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева