Развлекателни

Кардиограма

проф. Д-р Надка Бояджиева

предстои 60:00 30.10.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева предстои 60:00 29.10.2020 / 10:00 с проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 25.10.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 24.10.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 23.10.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 22.10.2020 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 18.10.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 18.10.2020 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 17.10.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 16.10.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 15.10.2020 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 11.10.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 11.10.2020 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 10.10.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 09.10.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 08.10.2020 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 04.10.2020 / 09:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 04.10.2020 / 03:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 03.10.2020 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 02.10.2020 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева 60:00 01.10.2020 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева