Развлекателни

Кардиограма

проф. Д-р Надка Бояджиева

предстои 60:00

07.12.2023 / 10:00 с проф. Д-р Надка Бояджиева

предстои 60:00

02.12.2023 / 15:00 с проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

01.12.2023 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

30.11.2023 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

25.11.2023 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

24.11.2023 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

23.11.2023 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

19.11.2023 / 04:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

18.11.2023 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

17.11.2023 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

16.11.2023 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

12.11.2023 / 04:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

11.11.2023 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

10.11.2023 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

09.11.2023 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

05.11.2023 / 04:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

04.11.2023 / 15:00 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

03.11.2023 / 03:30 проф. Д-р Надка Бояджиева

60:00

02.11.2023 / 10:00 проф. Д-р Надка Бояджиева