Предавания

Чудовищата в мен

Да спиш в укритието - Тези потайни хищници спят в скривалищата си, докато дойде време за нападение. Тихите убийци са опасни и труднооткриваеми.