Детски

Томе и магическата прическа

Фуми не може да повярва: баща й живее сам с нея, откакто майката на Фуми почина. И сега той внезапно я запознава вкъщи с тази жена със странната прическа!