Документални

Някъде върви човек

Документален очерк за художника Георги Трифонов.