Филми

ТОТО ГЕРОЯТ

Възрастен мъж на име Тома Ван Хазебраук, чийто прякор като дете е Тото, си представя как би протекъл животът му, ако някои събития се бяха случили по друг начин. От осемгодишен Тома е убеден, че веднага след раждането си е бил разменен по грешка с неговия съсед Алфред Кант. Целият живот на Тома е пропит със завист и злоба към Алфред. Мисълта за отмъщение не напуска Тома дори години по-късно, когато вече живее в старчески дом. Героят стига до там, че дори си представя как убива врага си. Дали Тото ще успее да придаде смисъл на живота си?