Предавания

Парламентарен контрол

предстои 3:00:00

19.04.2024 / 11:00 пряко предаване от Народното събрание

3:00:00

12.04.2024 / 11:00 пряко предаване от Народното събрание

3:00:00

05.04.2024 / 11:00

3:00:00

29.03.2024 / 11:00 пряко предаване от Народното събрание

3:00:00

22.03.2024 / 11:00 пряко предаване от Народното събрание