Предавания

Парламентарен контрол

предстои 3:00:00

06.10.2023 / 11:00 пряко предаване от Народното събрание

3:00:00

29.09.2023 / 11:00 пряко предаване от Народното събрание

3:00:00

15.09.2023 / 11:00 пряко предаване от Народното събрание

3:00:00

08.09.2023 / 11:00

3:00:00

01.09.2023 / 11:00 пряко предаване от Народното събрание