Предавания

Парламентарен контрол

предстои 3:00:00

19.07.2024 / 11:00 пряко предаване от Народното събрание

3:00:00

12.07.2024 / 11:00

3:00:00

05.07.2024 / 11:00 пряко предаване от Народното събрание