Предавания

Азбука на надеждата

Документален филм за спасителната мисия на българското училище. Деца от граничната зона между България, Гърция и Турция пътуват по 140 километра всеки ден при изключително трудни условия до последното незатворено училище – единствено за шестнайсетте села в района.

Няма намерени епизоди