Предавания

Торта над тортите

Привет, сладкари! Четири от най-добрите сладкарски екипи в Америка се състезават помежду си в различни творчески предизвикателства. Отборът, който спечели, ще получи награда от 10 000 долара

45:00

01.07.2024 / 21:55 Бонбонена сватба Четири от най-добрите сладкарски екипи в Америка се състезават помежду си в различни творчески предизвикателства. Отборът, който спечели, ще получи награда от 10 000 долара

45:00

01.07.2024 / 12:40 Бонбонена сватба Четири от най-добрите сладкарски екипи в Америка се състезават помежду си в различни творчески предизвикателства. Отборът, който спечели, ще получи награда от 10 000 долара

45:00

28.06.2024 / 21:55 Майкъл Симън иска торта Четири от най-добрите сладкарски екипи в Америка се състезават помежду си в различни творчески предизвикателства. Отборът, който спечели, ще получи награда от 10 000 долара

45:00

28.06.2024 / 12:40 Майкъл Симън иска торта Четири от най-добрите сладкарски екипи в Америка се състезават помежду си в различни творчески предизвикателства. Отборът, който спечели, ще получи награда от 10 000 долара

45:00

27.06.2024 / 21:55 Бебешки торти Четири от най-добрите сладкарски екипи в Америка се състезават помежду си в различни творчески предизвикателства. Отборът, който спечели, ще получи награда от 10 000 долара

45:00

27.06.2024 / 12:40 Бебешки торти Четири от най-добрите сладкарски екипи в Америка се състезават помежду си в различни творчески предизвикателства. Отборът, който спечели, ще получи награда от 10 000 долара

45:00

26.06.2024 / 21:55 Много гладна торта Четири от най-добрите сладкарски екипи в Америка се състезават помежду си в различни творчески предизвикателства. Отборът, който спечели, ще получи награда от 10 000 долара

45:00

26.06.2024 / 12:40 Много гладна торта Четири от най-добрите сладкарски екипи в Америка се състезават помежду си в различни творчески предизвикателства. Отборът, който спечели, ще получи награда от 10 000 долара

45:00

25.06.2024 / 21:55 Бакалските торти на Гай Четири от най-добрите сладкарски екипи в Америка се състезават помежду си в различни творчески предизвикателства. Отборът, който спечели, ще получи награда от 10 000 долара

45:00

25.06.2024 / 12:40 Бакалските торти на Гай Четири от най-добрите сладкарски екипи в Америка се състезават помежду си в различни творчески предизвикателства. Отборът, който спечели, ще получи награда от 10 000 долара

45:00

24.06.2024 / 21:55 Смях с Лони Лов Четири от най-добрите сладкарски екипи в Америка се състезават помежду си в различни творчески предизвикателства. Отборът, който спечели, ще получи награда от 10 000 долара

45:00

24.06.2024 / 12:40 Смях с Лони Лов Четири от най-добрите сладкарски екипи в Америка се състезават помежду си в различни творчески предизвикателства. Отборът, който спечели, ще получи награда от 10 000 долара