Предавания

Библиотеката

От февруари 2021 предаването е обновено и се обособяват отделни сегменти като: "Музикална библиотека", "Кино библиотека" и др. В рубриката "Литература без граници" ще бъдат представяни интервюта с чуждестранни автори и ще се търси тяхната гледна точка към света днес. Биографиите и автобиографиите, както и изданията за пътешественици са сред най-търсените през последните години, затова "Библиотеката" ще отдели време и за тях. Анна Ангелова обещава да надникне и в библиотеките на известни личности, за да разбере какво четат те и кои са книгите, които са им повлияли и са ги променили.

предстои 30:00

23.02.2024 / 05:00 п

предстои 30:00

22.02.2024 / 00:50 п

30:00

20.02.2024 / 13:20

30:00

16.02.2024 / 05:00 п

30:00

15.02.2024 / 00:50 п

30:00

13.02.2024 / 13:20

30:00

11.02.2024 / 15:30 п

30:00

09.02.2024 / 05:00 п

30:00

08.02.2024 / 00:50 п

30:00

06.02.2024 / 13:20

30:00

02.02.2024 / 05:00 п

30:00

01.02.2024 / 00:50 п

30:00

30.01.2024 / 13:20

30:00

28.01.2024 / 15:30 п

30:00

26.01.2024 / 05:00 п

30:00

25.01.2024 / 00:50 п

30:00

23.01.2024 / 13:15