Предавания

Библиотеката

От февруари 2021 предаването е обновено и се обособяват отделни сегменти като: "Музикална библиотека", "Кино библиотека" и др. В рубриката "Литература без граници" ще бъдат представяни интервюта с чуждестранни автори и ще се търси тяхната гледна точка към света днес. Биографиите и автобиографиите, както и изданията за пътешественици са сред най-търсените през последните години, затова "Библиотеката" ще отдели време и за тях. Анна Ангелова обещава да надникне и в библиотеките на известни личности, за да разбере какво четат те и кои са книгите, които са им повлияли и са ги променили.

предстои 30:00

17.06.2024 / 01:30 п

предстои 30:00

16.06.2024 / 15:30 п

30:00

14.06.2024 / 05:00 п

25:00

13.06.2024 / 00:55 п

35:00

11.06.2024 / 13:25

30:00

10.06.2024 / 01:55 п

30:00

07.06.2024 / 05:00 п

30:00

06.06.2024 / 00:50 п

35:00

04.06.2024 / 13:25

30:00

03.06.2024 / 01:25 п

30:00

31.05.2024 / 05:00 п

30:00

30.05.2024 / 00:55 п

30:00

28.05.2024 / 13:25

30:00

27.05.2024 / 02:00 п

30:00

24.05.2024 / 05:00 п

30:00

23.05.2024 / 00:50 п

30:00

21.05.2024 / 13:20

30:00

20.05.2024 / 01:30 п

30:00

19.05.2024 / 15:30 п

30:00

17.05.2024 / 05:00 п