Спорт

Картинг. 24

часово отборно състезание за издръжливост пряко предаване от Хасково