Развлекателни

Арт стрийм

Специално място в програмата на обществената телевизия има Европейската столица на културата 2019 – Пловдив. Трийсетминутно седмично предаване "Арт стрийм" представя актуалните културни проекти, през погледа на самите им създатели и вдъхновители.

предстои 30:00

08.06.2023 / 00:55 БНТ Пловдив п

предстои 30:00

07.06.2023 / 08:55 БНТ Пловдив п

30:00

04.06.2023 / 16:00 БНТ Пловдив

30:00

04.06.2023 / 02:30 БНТ Пловдив п

30:00

01.06.2023 / 13:25 БНТ Пловдив п

30:00

01.06.2023 / 01:00 БНТ Пловдив п

30:00

31.05.2023 / 08:50 БНТ Пловдив п

30:00

28.05.2023 / 16:00 БНТ Пловдив

30:00

28.05.2023 / 02:00 БНТ Пловдив п

30:00

25.05.2023 / 13:25 БНТ Пловдив п

30:00

25.05.2023 / 00:35 БНТ Пловдив п

30:00

24.05.2023 / 07:30 БНТ Пловдив п

30:00

21.05.2023 / 16:00 БНТ Пловдив

30:00

21.05.2023 / 01:30 БНТ Пловдив п

30:00

18.05.2023 / 13:25 БНТ Пловдив п

30:00

18.05.2023 / 00:50 БНТ Пловдив п

30:00

17.05.2023 / 08:30 БНТ Пловдив п

30:00

14.05.2023 / 16:00 БНТ Пловдив

30:00

14.05.2023 / 01:45

30:00

11.05.2023 / 13:25 БНТ Пловдив п

30:00

10.05.2023 / 08:35 БНТ Пловдив п