Детски

Кръстници вълшебници - сез. 6. Пуф се опитва да научи изкувството на това да променя формата си, но за жалост повтаря грешките на Козмо! Тими лази по нервите на Козмо и Уанда, поради което Джорген го завежда до

Кладенеца за Пожелания.