Предавания

Академия Здравитал

проф. д-р Христо Деянов, дм

предстои 60:00 14.04.2021 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм предстои 60:00 13.04.2021 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 10.04.2021 / 14:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 09.04.2021 / 15:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 07.04.2021 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 06.04.2021 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 03.04.2021 / 14:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 03.04.2021 / 06:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 02.04.2021 / 15:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 31.03.2021 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 30.03.2021 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 27.03.2021 / 14:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 26.03.2021 / 15:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 24.03.2021 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 23.03.2021 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 20.03.2021 / 14:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 19.03.2021 / 15:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 17.03.2021 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 16.03.2021 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 13.03.2021 / 14:00 проф. д-р Христо Деянов, дм 60:00 12.03.2021 / 15:00 проф. д-р Христо Деянов, дм