Предавания

Академия Здравитал

проф. д-р Христо Деянов, дм

предстои 60:00

10.12.2023 / 09:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

предстои 60:00

09.12.2023 / 14:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

06.12.2023 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

05.12.2023 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

03.12.2023 / 09:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

02.12.2023 / 14:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

29.11.2023 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

28.11.2023 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

26.11.2023 / 09:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

25.11.2023 / 14:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

22.11.2023 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

21.11.2023 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

19.11.2023 / 09:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

18.11.2023 / 14:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

15.11.2023 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

14.11.2023 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

12.11.2023 / 09:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

11.11.2023 / 14:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

08.11.2023 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

07.11.2023 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм