Предавания

Академия Здравитал

проф. д-р Христо Деянов, дм

предстои 60:00

16.06.2024 / 09:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

предстои 60:00

15.06.2024 / 14:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

12.06.2024 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

11.06.2024 / 10:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

09.06.2024 / 09:00 проф. д-р Христо Деянов, дм

60:00

08.06.2024 / 14:00 проф. д-р Христо Деянов, дм