Предавания

Българското село

Предаването среща зрителите със сладкодумни местни жители, съхранили самобитни български сюжети, и млади хора, решили да възродят традициите, да се върнат към земеделието, животновъдството и туризма. Герои в разказите ще бъдат и кметът, даскалът и попът. Предаването се реализира от регионалните телевизионни центрове на БНТ в Благоевград, Варна, Пловдив, Русе, както и от екип в София.

предстои 30:00

29.07.2024 / 02:50 п

предстои 30:00

28.07.2024 / 13:50 п

30:00

21.07.2024 / 14:30

30:00

14.07.2024 / 14:30 п

30:00

08.07.2024 / 03:10 п

30:00

07.07.2024 / 14:30 п