Филми

Буферна зона

Героят, Тодор Черкезов, е претърпял автомобилна катастрофа, в която е заг(убил) жена си. Самият той остава полусляп. Човек на визията, кинорежисьор, Черкезов (про)вижда няколко сънища, които на пръв поглед нямат фабулна връзка помежду си. Една сюжетна линия, обаче, ги обединява – егоизмът на героя.В първия сън заради сексуалното влечение към Ирина, жена му, той пренебрегва паметта на майка си, но…Във втория сън Тодор е на път да изневери на жена си, но…В третия сън той насила задържа жена си, която иска да го напусне, но…В четвъртия сън спасява живота си с помощта на жена си, но…В петия сън Тодор за пръв път жертва себе си заради друг човек, но…В шестия сън той е в буферната зона – между живота и отвъдното – и търси прошка за греховете си, но…В действителността тодор получава формално оневиняване, но…

Няма намерени епизоди