Филми

Левакът

80-те години на ХХ век. Мони е странна личност – романтик и мечтател. Живее ден за ден. Всички го наричат Левака. Мони завършва история и по разпределение е изпратен като учител в СПТУ в Бургас. Преди да замине, голямата му любов го изоставя с мотива, че "той все още е дете и никога няма да порасне". В Бургас Мони среща Елена, която следва полета на мечтите му.

1:15:00

26.06.2024 / 20:30 игрален филм - 1987 г., режисьор Петър Б. Василев-Милевин, в ролите: Ивайло Герасков, Стефан Данаилов, Йоланта Пиентек, Андрей Андреев, Кристъл Константинова и др.