Филми

ЕДИН КРАЛ В НЮ ЙОРК

Заради революция крал Шадов бяга от страната си и пристига в Ню Йорк. При бягството премиерът на страната взема и цялата хазна, която депозира в американска банка. Оказва се, ме премиерът Вудел е отмъкнал парите и е заминал за Южна Америка. И така крал Шадов остава без всякакви средства и е принуден да обикаля американските телевизионни канали. Той се превръща в медийна звезда, но в последствие е обвивен несправедливо, че е комунист...