Филми

Левски в моя град

Новият младежки проект на БНТ "Левски в моя град" е в разгара си. В него са се включили изследователски екипи от Сопот, Русе, Войнягово и Свиленград, снимките на някои от епизодите вече приключиха. Задачата на младежите е да изследват малко познати или забравени факти около личността на Апостола на свободата. Весела Смилец, редактор на проекта, разказа, че е имало предложения от доста екипи, при избора са съчетали два принципа – географският и къде би могъл да бъде Левски, но с предизвикателството, че липсва историческият документ – доказателство за неговото пребиваване. Двете точки в чисто географски смисъл – север и юг – Русе и Свиленград. И други две места, които са близко до родното място на Левски – Карлово, и са свързани с рода на майката – на Караиванови – Сопот. Във Войнягово Левски е бил учител 2 години, в манастира "Св. Спас" Левски е служил в църквата на този манастир, след като се постригва. В Русе и в Свиленград има много местни доказателства, по-скоро устни предания, че Левски е бил там. Децата от проекта тръгват да доказват защо не може да не е бил и тук е тяхното предизвикателство.

Няма намерени епизоди