Сериали

Годунов

Москва, средата на 16-ти век, управлението на Иван Грозни. За укрепване на личната си и държавна власт царят създава войската на опричниците, те имат право да наказват и да помилват без съд от името на Московския господар. От мало до голямо, всички треперят от страх. Царят има малцина довереници, един от тях е верният му слуга Малюта Скуратов. Той има три дъщери. Борис Годунов, който не е с дворянски произход, постъпва като оръженосец при Скуратов и се запознава с дъщеря му Мария, която е обещана на княз Василий Шуйски. Малюта взема Борис Годунов да потушат метежа на войводата Бецки и ливонските пленници. Там Годунов спасява живота на Малюта, който му дава Мария за жена за благодарност и го води в двореца при Иван Грозни. Борис Годунов впечатлява царя с играта си на шах и той го взема в свитата си за столник.