Документални

Срещи на първия ред

Любопитни факти от историята на българските възрожденци.

предстои 30:00

27.09.2023 / 08:55 Михаил Неделчев с поета Пейо Яворов - БНТ Благоевград п

30:00

25.09.2023 / 15:30 Михаил Неделчев с поета Пейо Яворов - БНТ Благоевград

30:00

25.09.2023 / 03:45 Здравка Евтимова с Йоан Кукузел - БНТ Благоевград п

30:00

20.09.2023 / 08:55 Здравка Евтимова с Йоан Кукузел - БНТ Благоевград п

30:00

18.09.2023 / 15:30 Здравка Евтимова с Йоан Кукузел - БНТ Благоевград

30:00

13.09.2023 / 09:05 Маргарита Петкова с Евтим Евтимов - БНТ Благоевград п

30:00

11.09.2023 / 15:30 Маргарита Петкова с Евтим Евтимов

30:00

08.09.2023 / 06:30 Иван Яхнаджиев със Стоян Венев

30:00

04.09.2023 / 15:30 Иван Яхнаджиев със Стоян Венев - БНТ Благоевград

25:00

30.08.2023 / 09:00 Любомир Котев с Йордан Йовков - БНТ Благоевград п

25:00

28.08.2023 / 15:30 Любомир Котев с Йордан Йовков - БНТ Благоевград