Филми

Кръвен баща

Джон Линк е бивш затворник, който се е усамотил в караваната си насред пустошта и прави татуировки. Позвъняване от отдавна изчезналата му дъщеря преобръща тихото му ежедневие. Тя мисли, че е убила гаджето си, а по петите й са наемници. Джон рискува всичко, за да осигури нов живот на момичето си.