Филми

Вълкадин говори с Бога

История за живота на едно голямо семейство. Бащата е загубил и тримата си синове. Мъката му е голяма и той обръща очи към Бога. На него задава мълчаливите си въпроси – за смисъла на човешкия живот, за греха, престъплението и прошката...Отговорите обаче не са онези, които очаква да дойдат от безконечната Божия милост.

Няма намерени епизоди