Филми

Червената шатра

Историята на 12-те еврейски племена е разказана през очите на Дина, единствената дъщеря на Яков. В Библията съществуването й само е намекнато в книгата Битие, когато се говори за Яков и дузината му синове. Сега ще видим традициите и вълненията на древните жени; разказът на Дина започва с историята на нейните майки – Лея, Рашел, Зилпа и Билха, четирите съпруги на Яков. Те я обичат и подпомагат в трудното й израстване, докато тя не намира нов дом в чужда страна. Дина ни разказва за света на тази Червена шатра, където жените са изолирани, как я посвещават в религиозните и сексуални практики на племето й, тайните на караваните, фермерите, овчарите и робите, за любовта и смъртта, за нейния полубрат Йосиф в Египет.