Предавания

Директно

Мненията по горещите теми на деня в преки връзки и коментар от студиото.

предстои 40:00 20.11.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев предстои 35:00 20.11.2019 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 19.11.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 19.11.2019 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 18.11.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 16.11.2019 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 15.11.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 15.11.2019 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 14.11.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 14.11.2019 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 13.11.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 13.11.2019 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 12.11.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 12.11.2019 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 11.11.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 09.11.2019 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 08.11.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 08.11.2019 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 07.11.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 07.11.2019 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 06.11.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 06.11.2019 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 05.11.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 05.11.2019 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 04.11.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 02.11.2019 / 00:55 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 01.11.2019 / 17:50 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 01.11.2019 / 00:55 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 31.10.2019 / 17:50 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 31.10.2019 / 00:55 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 30.10.2019 / 17:50 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 30.10.2019 / 00:55 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 29.10.2019 / 17:50 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 29.10.2019 / 00:55 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 28.10.2019 / 17:50 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 26.10.2019 / 00:55 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 25.10.2019 / 17:50 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 25.10.2019 / 00:55 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 24.10.2019 / 17:50 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 24.10.2019 / 00:55 40:00 23.10.2019 / 17:50 35:00 23.10.2019 / 00:55 40:00 22.10.2019 / 17:50 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 22.10.2019 / 00:55 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 21.10.2019 / 17:50 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев