Предавания

Директно

Актуално токшоу с мненията на граждани по горещата тема на деня в преки връзки, а събеседниците на водещата ги анализират в студиото. Водещ – Димитър Абрашев. Главен редактор – Кармелита Тонева.

предстои 30:00

27.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

предстои 40:00

26.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

45:00

26.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

26.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

25.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

30:00

25.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

23.09.2023 / 05:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

23.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

22.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

30:00

22.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

22.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

21.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

30:00

21.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

21.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

20.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

30:00

20.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

20.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

19.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

45:00

19.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

19.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

18.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

30:00

18.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

16.09.2023 / 05:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

16.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

15.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

30:00

15.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

15.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

14.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

30:00

14.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

14.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

13.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

30:00

13.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

13.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

12.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

45:00

12.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

12.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

11.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

30:00

11.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

09.09.2023 / 05:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

09.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

08.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

30:00

08.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

08.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

07.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

30:00

07.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

07.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

06.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

30:00

06.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

06.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

05.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

45:00

05.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

05.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

04.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

30:00

04.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

02.09.2023 / 05:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

02.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

40:00

01.09.2023 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев

30:00

01.09.2023 / 09:45 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.

30:00

01.09.2023 / 00:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.