Предавания

Директно

Актуално токшоу с мненията на граждани по горещата тема на деня в преки връзки, а събеседниците на водещата ги анализират в студиото. Водещ – Димитър Абрашев. Главен редактор – Кармелита Тонева.

предстои 35:00 09.03.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. предстои 40:00 08.03.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 08.03.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 06.03.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 05.03.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 05.03.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 05.03.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 04.03.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 04.03.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 04.03.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 03.03.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 03.03.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 03.03.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 02.03.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 02.03.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 02.03.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 01.03.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 01.03.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 27.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 26.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 26.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 26.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 25.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 25.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 25.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 24.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 24.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 24.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 23.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 23.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 23.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 22.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 22.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 20.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 19.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 19.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 19.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 18.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 18.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 18.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 17.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 17.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 17.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 16.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 16.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 16.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 15.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 15.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 13.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 12.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 12.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 12.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 11.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 11.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 11.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 10.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 10.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 10.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 09.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 09.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 35:00 09.02.2021 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 08.02.2021 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 30:00 08.02.2021 / 06:30 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п.