Предавания

Директно

Мненията по горещите теми на деня в преки връзки и коментар от студиото.

предстои 35:00 28.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. предстои 40:00 27.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 25.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 24.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 24.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 23.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 23.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 22.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 22.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 21.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 21.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 20.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 18.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 17.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 17.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 16.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 16.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 15.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 15.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 14.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 14.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 13.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 11.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 10.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 10.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 09.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 09.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 08.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 08.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 07.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 07.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 06.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 04.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 03.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 03.01.2020 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 02.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 02.01.2020 / 00:55 вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 01.01.2020 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 40:00 31.12.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев 35:00 31.12.2019 / 00:55 актуално ток шоу с Димитър Абрашев п. 40:00 30.12.2019 / 17:50 актуално ток шоу с Димитър Абрашев