Предавания

Денят започва

"Денят започва" е сутрешен информационен блок с новини на половин час за най-актуалните събития у нас и в чужбина. Информационни емисии от света на спорта, бизнеса и културата се редуват с преки телефонни линии по най-горещите и проблемни теми на деня.

предстои 15:00 30.09.2022 / 09:05 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов предстои 3:05:00 30.09.2022 / 05:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 15:00 29.09.2022 / 09:05 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 3:05:00 29.09.2022 / 05:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 15:00 28.09.2022 / 09:05 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 3:05:00 28.09.2022 / 05:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 15:00 27.09.2022 / 09:05 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 3:05:00 27.09.2022 / 05:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 15:00 26.09.2022 / 09:05 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 3:05:00 26.09.2022 / 05:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 15:00 23.09.2022 / 09:05 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 3:05:00 23.09.2022 / 05:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 15:00 22.09.2022 / 09:05 2:05:00 22.09.2022 / 06:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 15:00 21.09.2022 / 09:05 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 3:05:00 21.09.2022 / 05:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 15:00 20.09.2022 / 09:05 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 3:05:00 20.09.2022 / 05:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 15:00 19.09.2022 / 09:05 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 3:05:00 19.09.2022 / 05:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 15:00 16.09.2022 / 09:05 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 3:05:00 16.09.2022 / 05:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 15:00 15.09.2022 / 09:05 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 3:05:00 15.09.2022 / 05:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 15:00 14.09.2022 / 09:05 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 3:05:00 14.09.2022 / 05:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 15:00 13.09.2022 / 09:05 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 3:05:00 13.09.2022 / 05:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 15:00 12.09.2022 / 09:05 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 3:05:00 12.09.2022 / 05:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 10:00 09.09.2022 / 09:05 сутрешен блок със Симеон Иванов 3:05:00 09.09.2022 / 05:55 сутрешен блок със Симеон Иванов 10:00 08.09.2022 / 09:05 сутрешен блок със Симеон Иванов 3:05:00 08.09.2022 / 05:55 сутрешен блок със Симеон Иванов 10:00 07.09.2022 / 09:05 сутрешен блок със Симеон Иванов 3:05:00 07.09.2022 / 05:55 сутрешен блок със Симеон Иванов 10:00 06.09.2022 / 09:05 сутрешен блок със Симеон Иванов 2:05:00 06.09.2022 / 06:55 сутрешен блок със Симеон Иванов 10:00 05.09.2022 / 09:05 сутрешен блок със Симеон Иванов 3:05:00 05.09.2022 / 05:55 сутрешен блок със Симеон Иванов 2:05:00 02.09.2022 / 06:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 2:05:00 01.09.2022 / 06:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 2:05:00 31.08.2022 / 06:55 сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов