Развлекателни

Младите иноватори

Образователно предаване за иновации и нови технологии. Проектът представя разработките на студентите и преподавателите във водещите университети у нас, показва как български млади учени създават иновативни за пазара продукти в научните центрове и лаборатории към висшите училища. Проектът е своеобразна платформа за сътрудничеството между университетите, технологичните паркове и клъстери с бизнеса, който може да предостави възможност на талантливите млади учени да останат и да се развиват в България.

Няма намерени епизоди