Развлекателни

Вокалните метаморфози на Панчо Владигеров

Панчо Владигеров принадлежи към "второто поколение" български композитори, педагог, основател на Българското сдружение за съвременна музика, от което по-късно се създава Съюзът на българските композитори. . От Владигеров започват нови жанрове в българската музика, но композиторът е разпознаван предимно със съчетаването на класическа музика и фолклорни мотиви. Роден е в Цюрих на 13 март 1899, живее в Шумен, където е основана Фондация "Панчо Владигеров"- Шумен, наред с Фондация "Духовното наследство на Панчо Владигеров" и Къща-музей в София.

Няма намерени епизоди