Музика

Вечната музика

"Вечната музика" ще популяризира двата основни музикални жанра сред широк кръг зрители и особено сред младото поколение. Ключ към тази задача ще са атрактивно поднесените рубрики, непринудените разговори с гостите, както и отразяването на най-интересните музикални събития. Аудиторията ще бъде въведена от самите композитори и изпълнители в творческата им лаборатория, ще се запознае с различните инструменти и тяхното приложение в класиката и джаза.

предстои 30:00

31.05.2024 / 22:30

35:00

21.05.2024 / 03:40 п

30:00

17.05.2024 / 22:30

35:00

14.05.2024 / 03:40 п

30:00

10.05.2024 / 22:30

30:00

26.04.2024 / 22:30