Музика

Вечната музика

"Вечната музика" ще популяризира двата основни музикални жанра сред широк кръг зрители и особено сред младото поколение. Ключ към тази задача ще са атрактивно поднесените рубрики, непринудените разговори с гостите, както и отразяването на най-интересните музикални събития. Аудиторията ще бъде въведена от самите композитори и изпълнители в творческата им лаборатория, ще се запознае с различните инструменти и тяхното приложение в класиката и джаза.

предстои 30:00

08.12.2023 / 22:30

30:00

02.12.2023 / 03:40 п

30:00

01.12.2023 / 22:30

30:00

24.11.2023 / 22:30

30:00

17.11.2023 / 22:30

30:00

10.11.2023 / 22:30