Сериали

Четвърта власт

Хинов държи твърди доказателства, които компрометират Троянов. Това го вади от пилитическата игра и младия политик Сарандев се завръща като лидер УМ13. Троянов е изоставен от всички и постъпва като обкръжен легионер – самоубива се. Радостта на Кръстанов от победата над незаконните схеми на служби и политици е кратка, защото изплува черна сянка от неговото минало. Дъщеря му и неговите колеги са в шок. Вестник "Четвърта власт" ще продължи своята работа, но без Андрей Кръстанов.