Документални

Иисус-Истинската история: Последните дни

Какво всъщност знаем за Иисус от Назарет - създателя на християнството? Тази поредица реконструира всичко, което знаем за историческия Иисус - всички източници, открития и компютърни графики. Тя изследва всички заключения направени относно Иисус, неговото съществуване, неговото странно раждане, заобикалящият го свят, неговите родители, живота и смъртта му.

Няма намерени епизоди