Предавания

България в 60 минути

Новият формат на БНТ е насочен към широката аудитория. В първите минути на телевизионната вечер екипът ще предложи преки включвания и репортажи по теми, които засягат всекидневния живот на хората, ще акцентира и върху любопитни инициативи, бизнес решения, обществени събития, образователни проекти, традиции... и всичко онова, което вълнува и движи местните общности. "България в 60 минути" ще поднесе на зрителите и много идеи свързани с пътешествия в страната. За реализацията на предаването БНТ мобилизира ресурса на четирите си регионални телевизионни центрове, както и на своите кореспонденти.

предстои 60:00

13.12.2023 / 06:30 Мариана Векилска

предстои 60:00

12.12.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

11.12.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

08.12.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

07.12.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

06.12.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

05.12.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

04.12.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

01.12.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

30.11.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

29.11.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

28.11.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

27.11.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

24.11.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

23.11.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

22.11.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

21.11.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

20.11.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

17.11.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

16.11.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

15.11.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

14.11.2023 / 06:30 Мариана Векилска

60:00

13.11.2023 / 06:30 Мариана Векилска