Предавания

Религията днес

Предаването "Религията днес" е с образователен характер. То ще запознава зрителите с историята и взаимодействието на най-разпространените религии в България. Предимство ще имат рубриките, посветени на историята и настоящето на православието, като традиционно вероизповедание в България. У нас православието се представлява от Българската православна църква и затова основно място в предаването ще имат разговорите с нейни представители. Наред с това ще присъстват и темите за другите религии и християнски деноминации, изповядвани в България – римо-католицизъм, протестантство, ислям, юдаизъм. В предаването ще гостуват хорови формации и състави, представящи шедьоври на православната музика. Ще бъдат разглеждани различни аспекти на християнската култура и изкуство. Ще се развива и рубриката "Под едно небе", представяща отделните религиозни вероизповедания в България. Тя ще се реализира от регионалните телевизионни центрове на БНТ в страната.

предстои 60:00

06.10.2023 / 02:30 п

предстои 60:00

05.10.2023 / 17:00 п

55:00

02.10.2023 / 12:25

60:00

29.09.2023 / 02:35 п

60:00

25.09.2023 / 12:25

60:00

22.09.2023 / 02:30 п

55:00

18.09.2023 / 12:25

60:00

15.09.2023 / 02:30 п

55:00

11.09.2023 / 12:25

60:00

09.09.2023 / 08:30

60:00

08.09.2023 / 09:20

60:00

08.09.2023 / 02:35

60:00

07.09.2023 / 04:25

60:00

04.09.2023 / 12:25 п