Предавания

Религията днес

Образователното предаване "Религията днес" запознава зрителите с историята и взаимодействието на най-разпространените религии в България. В него са развити рубрики, посветени на историята и настоящето на православието, като традиционно вероизповедание в България. Рубриката "Под едно небе", представяща отделните религиозни вероизповедания в България, се реализира от регионалните телевизионни центрове на БНТ в страната. У нас православието се представлява от Българската православна църква и затова основно място в предаването имат разговорите с нейни представители. Наред с това присъстват и темите за другите религии и християнски деноминации, изповядвани в България – римо-католицизъм, протестантство, ислям, юдаизъм. В предаването гостуват хорови формации и състави, представящи шедьоври на православната музика, разглеждат се различни аспекти на християнската култура и изкуство.