Предавания

Религията днес

Предаването "Религията днес" е с образователен характер. То ще запознава зрителите с историята и взаимодействието на най-разпространените религии в България. Предимство ще имат рубриките, посветени на историята и настоящето на православието, като традиционно вероизповедание в България. У нас православието се представлява от Българската православна църква и затова основно място в предаването ще имат разговорите с нейни представители. Наред с това ще присъстват и темите за другите религии и християнски деноминации, изповядвани в България – римо-католицизъм, протестантство, ислям, юдаизъм. В предаването ще гостуват хорови формации и състави, представящи шедьоври на православната музика. Ще бъдат разглеждани различни аспекти на християнската култура и изкуство. Ще се развива и рубриката "Под едно небе", представяща отделните религиозни вероизповедания в България. Тя ще се реализира от регионалните телевизионни центрове на БНТ в страната.

предстои 55:00

26.02.2024 / 12:25

предстои 60:00

23.02.2024 / 02:30 п

60:00

19.02.2024 / 12:25

60:00

16.02.2024 / 02:30 п

60:00

12.02.2024 / 12:25

60:00

09.02.2024 / 02:30 п

55:00

05.02.2024 / 12:25

60:00

02.02.2024 / 02:30 п

60:00

29.01.2024 / 12:25

60:00

26.01.2024 / 02:30 п