Филми

ИВАНОВО ДЕТСТВО

Руски войници залавят дванадесетгодишно момче и го отвеждат при старши лейтенант Галцев. Хлапакът отказва да отговаря на каквито и да е въпроси и иска от Галцев незабавно да го свърже с щаба на 51-ви полк. Лейтенант Галцев е в шок, когато разбира, че мърлявото момче е изключително ценният разузнавач Иван Бондарев.

Няма намерени епизоди


Подобни предавания