Филми

ИВАНОВО ДЕТСТВО

Руски войници залавят дванадесетгодишно момче и го отвеждат при старши лейтенант Галцев. Хлапакът отказва да отговаря на каквито и да е въпроси и иска от Галцев незабавно да го свърже с щаба на 51-ви полк. Лейтенант Галцев е в шок, когато разбира, че мърлявото момче е изключително ценният разузнавач Иван Бондарев.

2:00:00

11.09.2023 / 06:00 военна драма, СССР, 1962 г.реж. Андрей Тарковскис Коля Бурляев, Николай Гринко

2:00:00

10.09.2023 / 12:00 военна драма, СССР, 1962 г.реж. Андрей Тарковскис Коля Бурляев, Николай Гринко

2:00:00

09.09.2023 / 18:00 военна драма, СССР, 1962 г.реж. Андрей Тарковскис Коля Бурляев, Николай Гринко