Предавания

Убийствата сами ме избраха

Нещо плува във водата

предстои 60:00 21.10.2020 / 20:00 Епизод 8 предстои 60:00 21.10.2020 / 19:00 Епизод 7 60:00 18.10.2020 / 10:00 еп. 6, сез. 2. Епизод 6. Детективът от отдел Убийства Род Демъри има лична връзка с престъпността. Майка му е била убита, брат му е убиец, а самият той е разкрил над 250 убийства. 55:00 18.10.2020 / 09:45 Епизод 6 60:00 18.10.2020 / 09:00 еп. 9, сез. 3. Епизод 9. Детективът от отдел Убийства Род Демъри има лична връзка с престъпността. Майка му е била убита, брат му е убиец, а самият той е разкрил над 250 убийства. 55:00 18.10.2020 / 08:50 Епизод 9 55:00 15.10.2020 / 12:30 Епизод 6 60:00 15.10.2020 / 12:00 еп. 6, сез. 2. Епизод 6. Детективът от отдел Убийства Род Демъри има лична връзка с престъпността. Майка му е била убита, брат му е убиец, а самият той е разкрил над 250 убийства. 55:00 15.10.2020 / 11:35 Епизод 9 60:00 15.10.2020 / 11:00 еп. 9, сез. 3. Епизод 9. Детективът от отдел Убийства Род Демъри има лична връзка с престъпността. Майка му е била убита, брат му е убиец, а самият той е разкрил над 250 убийства. 50:00 15.10.2020 / 04:30 еп. 9, сез. 3. Епизод 9. Детективът от отдел Убийства Род Демъри има лична връзка с престъпността. Майка му е била убита, брат му е убиец, а самият той е разкрил над 250 убийства. 60:00 14.10.2020 / 20:00 Епизод 6 60:00 14.10.2020 / 19:00 Епизод 9 55:00 11.10.2020 / 09:45 Епизод 4 55:00 11.10.2020 / 08:50 Епизод 3 55:00 08.10.2020 / 12:30 Епизод 4 60:00 08.10.2020 / 12:00 еп. 4, сез. 2. Епизод 4. Детективът от отдел Убийства Род Демъри има лична връзка с престъпността. Майка му е била убита, брат му е убиец, а самият той е разкрил над 250 убийства. 55:00 08.10.2020 / 11:35 Епизод 3 60:00 08.10.2020 / 11:00 еп. 3, сез. 2. Епизод 3. Детективът от отдел Убийства Род Демъри има лична връзка с престъпността. Майка му е била убита, брат му е убиец, а самият той е разкрил над 250 убийства. 50:00 08.10.2020 / 04:30 еп. 3, сез. 2. Епизод 3. Детективът от отдел Убийства Род Демъри има лична връзка с престъпността. Майка му е била убита, брат му е убиец, а самият той е разкрил над 250 убийства. 60:00 07.10.2020 / 20:00 Епизод 4 60:00 07.10.2020 / 19:00 Епизод 3 60:00 04.10.2020 / 10:00 еп. 1, сез. 2. Епизод 1. Детективът от отдел Убийства Род Демъри има лична връзка с престъпността. Майка му е била убита, брат му е убиец, а самият той е разкрил над 250 убийства. 55:00 04.10.2020 / 09:45 Епизод 1 60:00 04.10.2020 / 09:00 еп. 10, сез. 1. Епизод 10. Детективът от отдел Убийства Род Демъри има лична връзка с престъпността. Майка му е била убита, брат му е убиец, а самият той е разкрил над 250 убийства. 55:00 04.10.2020 / 08:50 Епизод 10 55:00 01.10.2020 / 12:30 Епизод 1 60:00 01.10.2020 / 12:00 еп. 1, сез. 2. Епизод 1. Детективът от отдел Убийства Род Демъри има лична връзка с престъпността. Майка му е била убита, брат му е убиец, а самият той е разкрил над 250 убийства. 55:00 01.10.2020 / 11:35 Епизод 10 60:00 01.10.2020 / 11:00 еп. 10, сез. 1. Епизод 10. Детективът от отдел Убийства Род Демъри има лична връзка с престъпността. Майка му е била убита, брат му е убиец, а самият той е разкрил над 250 убийства. 50:00 01.10.2020 / 04:30 еп. 10, сез. 1. Епизод 10. Детективът от отдел Убийства Род Демъри има лична връзка с престъпността. Майка му е била убита, брат му е убиец, а самият той е разкрил над 250 убийства. 60:00 30.09.2020 / 21:00 Нещо плува във водата 60:00 30.09.2020 / 20:00 Епизод 1 60:00 30.09.2020 / 19:00 Епизод 10 55:00 27.09.2020 / 09:45 Моето първо убийство 55:00 27.09.2020 / 08:50 Ефектът на доминото 55:00 24.09.2020 / 12:30 Моето първо убийство 55:00 24.09.2020 / 11:35 Ефектът на доминото 60:00 23.09.2020 / 21:00 Епизод 8 60:00 23.09.2020 / 20:00 Моето първо убийство 60:00 23.09.2020 / 19:00 Ефектът на доминото 55:00 20.09.2020 / 09:45 Епизод 7 55:00 20.09.2020 / 08:50 Мечтите на майка ми